Colegiul National "Carol I" Colegiul National "Carol I"

Centrul de Documentare şi Informare

Centrul de Documentare şi Informare este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

C.D.I. din cadrul C.N. "Carol I", Craiova, inaugurat la data de 20 mai 2009, concentrează într-un spaţiu de 180 m2, un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.

În C.D.I. există, la loc vizibil, aşa numita "margaretă a documentarelor " care facilitează orientarea utilizatorilor şi reperarea documentelor prin asocierea unui cod al culorilor la codul numeric reprezentat de cele zece clase principale ale Clasificării Zecimale Universale: 0- Generalităţi: negru; 1- Filosofie: maro; 2- Religie. Mitologie: roşu; 3- Ştiinţe sociale: portoclaiu; 4- clasă liberă: galben; 5: Ştiinţe naturale: verde; 6- Ştiinţe aplicate: albastru; 7- Artă. Distracţii. Sport: violet; 8- Limbi. Lingvistică. Literatură: gri; 9- Istorie. Geografie: alb. Cele 10 clase ale C.Z.U. sunt dispuse pe cele 10 petale colorate, de unde şi denumirea de " floare a documentelor".

C.D.I. oferă resurse pluridisciplinare pentru 4 tipuri de activităţi pedagogice, pentru 4 tipuri de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare.

Activităţi pedagogice:

- Iniţierea elevilor în tehnici de cercetare documentară şi prezentarea ofertei C.D.I. în cadrul orelor de dirigenţie;

- Acces la informaţie şi activităţi privind orientarea şcolară şi profesională a elevilor: teste vocaţionale, dinamica pieţii muncii, reţeaua şcolară şi profesională;

- Implicarea C.D.I. în proiectele şcolare disciplinare şi interdisciplinare ale elevilor şi profesorilor;

- Realizarea unei baze de date "MEDIA-DOC" , cuprinzând softuri educaţionale, proiecte premiate în activităţi şcolare sau extra-şcolare: cele 19 proiecte ale elevilor "Craiova şi liceul lui A. Macedonski", prezentate la Simpozionul "A. Macedonski"- 2008.

Activităţi culturale:

- Găzduirea de activităţi care necesită locaţie şi suporturi multiple: simpozionul "A. Macedonski", concursul "N. Ciolac", revistele elevilor, desfăşurarea unor cercuri pedagogice;

- Activităţi de promovare a unor hobbz-uri ale elevilor: expoziţii de pictură, fotografie artistică, albumul melomanilor;

- Activităţi de valorificare a patrimoniului şcolii: "Cartea de patrimoniu în format electronic";

- "Remember": interviuri (filme) cu foşti elevi ai liceului, profesori, personalităţi- proiect început în anul 2008;

- Cursuri solicitate de elevi şi organizate de C.D.I., prin colaborare cu instituţii diferite: curs de jurnalism, curs de dezbateri.

Activităţi de comunicare:

- Activităţi de promovare a unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locală;

- Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ, necesare utilizatorilor.

Activităţi de gestionare:

- Gestionarea spaţiului- proiect de flexibilizare a spaţiului pentru activităţi în grup restrâns şi în grup extins;

- Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia;

- Asigurarea accesului liber al utilizatorilor în C.D.I. pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.

C.D.I. este o structură vie, în evoluţia şi în directă legătură cu ansamblul C.N. "Carol I" în care funcţionează.


Colegiul National "Carol I"
Colegiul National "Carol I"

Colegiul National "Carol I"