Colegiul National "Carol I" Colegiul National "Carol I"

DIN ISTORIA REVISTELOR LICEULUI

1891 - Revista Şcoalei
 • Animator a fost elevul Gheorghe Ţiţeica, cel mai mic dintre redactori
 • A debutat aici elevul Traian Demetrescu

 • 1919 - Tinerimea Şcolară
 • Printre colaboratori, elevul Marcel Romanescu, din familia primarului Romanescu, cel care a iniţiat şi finalizat parcul care îi poartă astăzi numele.
 • Apărea lunar şi cuprindea critică literară, traduceri, creaţii originale, chiar o rubrică "Revista revistelor"

 • 1922 - Note matematice şi ştiinţifice
 • Este editată de "Societatea de matematică", fiind buletinul oficial al acesteia

 • 1927 - Licăriri
 • Printre colaboratori se numără şi Ion Ţuculescu
 • Are un caracter enciclopedic, în paginile ei publicându-se articole pe teme ştiinţifice şi literar - artistice

 • 1931 - Ioan Maiorescu
 • De la început a fost "Revista elevilor"
 • Conţinea rubrici inedite: "Cărţi şi reviste", "De vorbă cu elevii", "Şah"
 • În 1934 îşi încetează apariţia, ca să repară după cinci ani
 • Odată cu schimbarea numelui liceului, şi revista "Ioan Maiorescu" devine "Nicolae Bălcescu"
 • În 1987 apare numărul omagial al revistei de 175 de ani de la naşterea profesorului Ioan Maiorescu, primul director în şcoala mare (cea veche, nu aceasta)
 • După Revoluţia din 1989, revista "Ioan Maiorecu" apare în serie nouă şi este premiată în 1994 la "Concursul naţional al revistelor elevilor"
 • În anul 2000 - apare numărul 8 "Mer-Mére" în cadrul programului "Socrates" al Uniunii Europene
 • În anul 2001 - număr omagial dedicat împlinirii a 175 de ani de la crearea liceului nostru
 • În anul 2006 apare numărul omagial dedicat împlinirii a 180 de ani de la înfiinţarea şcolii
 • În anul 2009, revista este laureată la Concursul Naţional al revistelor şcolare
 • În anul 2011 apare prezentul număr omagial dedicat împlinirii a 180 de ani de la înfiinţarea şcolii

 • 1935 - Jurnal de corespondenţă
 • Este conceput cu scopul mărturisit de "a se ocupa cu legătura dintre şcoală şi familie!"

 • 1935 - Pitagora
 • Este o revistă a profesorilor de matematică
 • Printre colaboratori se numără Dan Barbilian (poetul Ion Barbu)

 • 1938 - Platon
 • Era revista de matematică a elevilor

 • 1940 - Revista tineretului
 • Era revista elevilor interni

 • 1948 - Nicolae Bălcescu
 • odată cu schimbarea numelui liceului în "Nicolae Bălcescu" şi revista primeşte numele marelui luptător revoluţionar

 • 1994 - Catcher
 • Revista în limba engleză
 • Este reluată în 2006
 • În 2009 revista este laureată la Concursul Naţional al revistelor şcolare

 • Reviste în perioada comunistă:
 • "Licăriri" (revista elevilor de liceu)
 • "Picături de rouă" (revista elevilor de gimnaziu)
 • "Revista de matematică" (supliment tematic) "Gh. Ţiţeica"
 • "Corpuscul" - (revistă de fizică, apare sporadic)
 • "Un altar cu singurătăţi" - caiete de creaţie - (revista cenaclului literar)
 • "Ioan Maiorescu" (serie nouă - din 1986)

 • Reviste după 1989
 • "Ioan Maiorescu" (acum cu un număr omagial).
 • "Gheorghe Ţiţeica" - revista de matematică
 • "Catcher" - revista în limba engleză
 • "Difa/Para todos" - revista germano - spaniolă, supliment al revistei "Ioan Maiorescu"
 • "Brainiacs / Creieraşii" - revista româno-engleză, supliment al revistei "Ioan Maiorescu"

 • ...şi revistele claselor (în 1933 se numeau "Reviste pe clase" şi erau incognito atunici, ca şi acum)
 • Alte reviste - "Foaia lu' Peşte" şi "Replik"

 • Bibliografie Prof. Nicolae Andrei, "Contribuţii la studiul istoriei liceului Nicolae Bălcescu din Craiova", Editura Didactică şi Pedagică, Bucureşti, 1969.

  Colegiul National "Carol I"
  Colegiul National "Carol I"

  Colegiul National "Carol I"